Fimoza Fimoza (phimosis) je poremećaj kod muškaraca kada se prepucijum (distalni deo kožice) ne može prevući preko glansa (glavića) penisa. Može da bude kompletna i nekompletna.   Zašto ...
Opširnije: Fimoza i parafimoza
Load More