Upoznajte svoje telo: Materica Obično žene ne razmišljaju mnogo o materici kao organu pre nego ostanu u drugom stanju ili se javi neki problem. Određeni broj žena materica jakim grčevima u ...
Opširnije: Materica

Tumačenja nalaza vaginalnog brisa Vagina polno zrele žene je rezistentna (otpšorna) prema infekciji jer je zaštićena kiselošću svog sadržaja, otpornim, pločastim višeslojnim epitelom i ...
Opširnije: Vaginalni bris
Load More