Aktivin Alfa-fetoprotein (AFP) Biohemijski markeri u trudnoći   Antimilerian hormon (AMH)   Adiponektin (ACRP 30)   Beta HCG   Folikulostimulirajući hormon (FSH)   Hormon ...

Cilj hirurškog lečenja endometrioze je uklanjanje svih priraslica endometrijuma Postoji mnogo različitih tehnika za hirurško lečenje endometrioze, ali dva važna načela treba da se ...
Load More