Ovo je vrsta novčane pomoći koja se ostvaruje stalno, tj. isplaćuje se redovno mesečno.

To je osnovni oblik novčane pomoći socijalno ugroženim osobama, koji se do nedavno zvanično zvao “materijalno obezbeđenje”.

Ostvaruje je pojedinac odnosno porodica bez ikakvih primanja odnosno sa primanjima ispod nivoa socijalne sigurnosti a uz ispunjenje dodatnih uslova (pročitajte više o tome).

Članovima porodice smatraju se supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva (dede, babe, prababe, unuci, praunuci…), kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva (braća i sestre nosioca prava), pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Dete koje ne živi u porodici, a nalazi se na redovnom školovanju, takođe se smatra članom porodice. Članom porodice staratelja smatra se i osoba sa smetnjama u razvoju, koja se u toj porodici nalazi na osnovu rešenja centra.

 

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje ovog prava je:

 

 • fotokopija lične karte;
 • prijava prebivališta za decu, sa matičnim brojem;
 • izvod iz Matične knjige rođenih za decu;
 • izvod iz Matične knjige venčanih za supružnike, a koji nije stariji od 6 meseci (ako je stari obrazac) odnosno sa hologramom (ako je novi);
 • potvrda o ličnom dohotku zaposlenih članova porodice ili lica koja su po Zakonu o braku i porodičnim odnosima dužni da izdržavaju materijalno neobezbeđene članove porodice, bez obzira da li žive u istom domaćinstvu;
 • ček od penzije, potvrde o ostalim primanjima za sve članove porodice koji imaju primanja, kao i za davaoca izdržavanja koji žive van porodice;
 • uverenje od Fonda za zapošljavanje za nezaposlene, radno sposobne članove porodice;
 • uverenje za decu koja se nalaze na redovnom školovanju ili profesionalnom osposobljavanju;
 • uverenje o zaduženju za prihode na koje se plaća porez;
 • uverenje o posedovanju ili neposedovanju nepokretne imovine na teritoriji opštine prebivališta i mesta rođenja;
 • izvod iz matične knjige umrlih;
 • presuda o razvodu braka;
 • presuda o izdržavanju koja nije starija od jedne godine;
 • izjava dva svedoka o zajedničkom domaćinstvu;
 • fotokopija radne knjižice (ime i radni staž);
 • uverenje iz Geodetske uprave(2 primerka).

Zahtevi za ostvarivanje ovog prava se podnose Centru za socijalni rad na teritoriji prebivališta podnosioca zahteva.

Osnovni iznos novčane socijalne pomoći, dakle, za pojedince, odnosno nosioce prava na pomoć bez ikakvih drugih prihoda, po cenzusu od kraja 2011. godine iznosio je 6.598 dinara. Ovaj iznos se za svaku sledeću odraslu osobu u porodici uvećava za 50 odsto (3.299 dinara), a za maloletnika za 30 odsto (1.979 dinara).

Porodica sa više od šest članova ima pravo na pomoć za samo šest osoba.

U stvari, korisnicima se mesečno isplaćuje razlika između ovog iznosa i drugih prihoda koje ostvaruju (računa se prosek iz tri meseca pred početak dobijanja pomoći).

Osobi koja je nesposobna za rad, odnosno porodici čiji su svi članovi nesposobni za rad, kao i samohranom roditelju sa detetom, iznos socijalne pomoći uvećava se za 20 odsto.