Jedna od prvih analiza koju uz bilo koji pregled zahteva lekar je kompletna krvna slika (KKS). Ona daje uvid u opšte stanje krvi i njenih elemenata.

 

RBC (eritrociti) – crvena krvna zrnca. Normalne vrednosti su od 4,34 x 1012/l do 5,72 x 1012/l za muškarce i od 3,86 x 1012/l do 5,08 x 1012/l za ženu. Snižene vrednosti ukazuju na krvarenje, anemiju, a povišene na hemokoncentraciju, policitemiju (mada mogu biti i kod zdravih ljudi).

 

HGB (hemoglobin) – protein koji je sastavni deo eritocita. Normalna koncentracija je 110-180 g/l. Snižen je kod anemija a povišen kod policitemija.

 

HCT (hematokrit) – volumen eritrocita u jedinici pune krvi. Normalne vrednosti su kod muškaraca 0.41 - 0.53 l/l a za žene 0.356 - 0.470 l/l. Normalno je smanjen u trudnoći i sa godinama. Takođe, smanjen je kod oporavka od krvarenja, kod opekotina, infekcija, anemija, leukemija, ciroze jetre. Povišen je kod dehidratacije.

 

MCV (mean cell volume) – prosečan volumen eritrocita. Normalne vrednosti su 81 - 99 fl.

 

MCH (mean cell hemoglobin)prosečna količina hemoglobina u eritrocitu. Normalne vrendosti su 29-32.9 pg.

 

MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita.Normalne vrednosti su 310 - 350 g/l.

 

RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita. Normalne vrednosti su 11,5-16,5 %.

 

WBC (leukociti)bela krvna zrnca (postoji 5 vrsta). Normalne vrednosti su 3.9 - 10x109/l. Leukocitoza – povećan broj ukazuje na infekciju. Leukopenija (smanjenje) se javlja kod stresa, opšte slabosti organizma, virusne infekcije, nekih lekova.

 

NEU (neutrofilni granulociti). Normalne vrednosti su 40-70%.

 

MONO (monociti). Normalne vrednosti su 1-10% .

 

EOS (eozinofilni granulociti). Normalne vrednosti su 0 - 6%. Mogu da ukažu da je telo izloženo nekom alergenu ili parazitu.

 

BASO (bazofilni granulociti). Normalne vrednosti su 0-1%. Rastu u alergijskom odgovoru.

 

LYM (limfociti). Normalne vrednosti su 20 - 50 %.

 

PLT (trombociti) – krvne pločice. Normalne vrednosti su 140 - 450 x 109/l. Smanjenje povećava sklonost ka krvarenju, povećanje ka stvaranju trombova. Snižene vrednosti se mogu naći kod malignih oboljenja, hepatitisa C.

 

PDW (platelet distribution width)raspodela trombocita po volumenu. Normalne vrednosti su 16-25.

 

MPV (mean platelet volume)prosečni volumen trombocita. Normalne vrednosti su 7,80-12 fl.

 

SE (sedimentacija eritrocita)brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti, ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. Ubrzana je u trudnoći i posle porođaja, postoperatvno, kod reumatskih bolesti, trovanja, upala. Usporena je kod novorođenčeta, policitemija, alergijskih stanja.

 

Diskutujte o ovoj temi na Demetra forumu – Krvna slika

(kako bi mogli da vidite kategorije foruma, čitate tuđe postove i učestvujete u raspravi na forumu, potrebno je da se registrujete)