Kako da izračunate koliko ste dugo u drugom stanju?

Ranije su trudnice starost trudnoće računale po mesecima. Na pitanje o starosti trudnoće, čuli biste odgovor: ''Punih četiri i ušla sam u peti mesec!'' ili ''U osmom sam mesecu!''.
Obzirom da sada doktori, pa obično i mi same, računamo trudnoću po nedeljama. Nedelje se računaju vrlo lako.
Prvi dan vaše poslednje menstruacije je ujedno i prvi dan trudnoće. Faktički, prva nedelja trudnoće je nedelja u kojoj ste imali menstruaciju, zatim druga nedelja trudnoće je pred ovulaciju, a tek treće nedelje trudnoće događa se oplodnja.

 

Trudnoća traje punih 40 nedelja ili 280 dana.


Primer:

Posednja menstruacija je bila u sredu, 4.septembra. Znači da je tada počela trudnoća. Naredne srede, 11.septembra ulazite u drugu nedelju trudnoće i tako do kraja trudnoće. Ukoliko se ne porodite ranije, 4.juna ućićete u 40.nedelju trudnoće, a 11.juna je predviđeni termin porođaja.

Najprostiji način obračunavanja u kom ste mesecu trudnoće je da pratite prema nedeljama:

1-4 nedelja = 1. mesec
5-8 nedelja = 2. mesec
9-13 nedelja = 3. mesec
14-17 nedelja = 4. mesec
18-22 nedelja = 5. mesec
23-27 nedelja = 6. mesec
28-31 nedelja = 7. mesec
32-35 nedelja = 8. mesec
36-40 nedelja = 9. mesec

Najtačniji metod računanja u kom ste mesecu trudnoće je da računate kao i termin porođaja: poslednja menstruacija + 7 dana i to je dan kada ulazite u prvi mesec trudnoće. Svakog narednog meseca, istog tog dana ulazićete u napredni mesec.

Primer:

Poslednja menstruacija bila je 22. aprila. Kada ovom datumu dodate 7 dana, dobijate 29. april. To je datum kada ulazite u prvi mesec trudnoće.

Svakog narednog meseca, istog tog dana ulazićete u naredni mesec. Tako da: 29. maja ulazite u drugi mesec, 29. juna u treći mesec i sve do 29. decembra kada ćete ući u 9.mesec, a očekivani temin će biti 29. januar.

Ono što je bitno da imate na umu je da se računanje starosti trudnoće prema menstruaciji može razlikovati u odnosu na starost trudnoće prema nalazu ultrazvuka. Obzirom da je moguće da ovakvi metodi podrazumevaju da se ovulacija dogodila 14. dana ciklusa, što često nije slučaj.

 

Takođe, bez obzira na dan ciklusa i dan začeća, samo 2% trudnica porodice se na tačno predviđeni datum. Obično je to par dana ranije ili kasnije.

 

KALENDAR TRUDNOĆE

 

 

Save