Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Kada početi sa vežbanjem nakon carskog reza? Carski rez je ozbiljna operacija i ne bi trebalo da ga olako shvatite. Ovo naravno ne znači da ne treba da ustajete i brinete o bebi, ali nikako ...
That's All