Da li je normalno da grudi bole u trudnoći? Osetljive, bolne i uvećane dojke su normalna pojava u trudnoći. Ovo je ujedno i jedan od najranijih znakova trudnoće. Prvo što ćete primetiti već ...
Opširnije: Grudi bole u trudnoći?

Lažne kontrakcije - Brakston-Hiksove kontrakcije Pripremne, lažne ili Brakston-Hiksove,kontrakcije kako ih još nazivaju su sporadične kontrakcije koje počinju još od šeste nedelje trudnoće, ...
Opširnije: Pripremne kontrakcije
Load More