Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika Čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika je poslednjih godina veoma aktuelna tema. Vode se polemike oko toga koliki je to luksuz (obzirom da je kod nas još ...
Opširnije: Matične ćelije
Load More