Centar za pružanje podrške deci i celoj porodici

Savremeno odrastanje i njegov uticaj na razvoj deteta

Svakodnevno je moguće čuti sve više komentara i primera iz neposrednog okruženja “Današnja deca ne znaju da se igraju!”, “Toliko je agresivne dece u školama!”, “Mom detetu ništa ne drži pažnju“, “Ne znam šta ću sa svojim detetom, provodi previše vremena pred ekranom…”, “Deca ne znaju da se druže, komuniciraju samo elektronskim putem…”, “Moje dete odbacuju vršnjaci” i slično. Razmišljajući o ovim i mnogim drugim problemima koji prvenstveno muče naše najmlađe i naravno njihove roditelje razmišljali smo koje su postojeće opcije i kakvo je moguće rešenje i uticaj da se ovakva situacija ublaži i vremenom smanji. Istraživanjem mogućnosti u školama, domovima zdravlja, centrima za socijalni rad uvideli smo da potrebe nisu usklađene sa mogućnostima zadovoljavanja istih i barem ne u meri koja je neophodna da bi došlo do promene što nas je navelo da budemo jedan od pokretačkih mehanizama da se ovakva situacija promeni i tako osnovali udruženje “Priča o vili”.

podrška deci i porodici

Sertifikovani stručnjaci u službi porodice

Priča o vili“ je udruženje nastalo sa idejom da predstavlja centar za pružanje sveobuhvatne i multidisciplinarne stručne podrške detetu i porodici kroz nov i jedinstven način.Posebnost i kvalitet našeg rada čini naš tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom iz različitih sfera delovanja (klinički rad, škola, CRS, nevladin sektor). Tim čine defektolozi, logopedi, psiholozi, pedagozi koji su pored svog osnovnog obrazovanja i sertifikovani psihoterapeuti iz najmanje jednog psihoterapijskog modaliteta.

 

Saradnja sa roditeljima

Naš princip rada polazi od činjenice da osoba ne predstavlja izolavani entitet već deo porodičnog sistema iz koga potiče. Ovako posmatrano, nemoguće je raditi samo sa jednim članom porodice koji nosi neki simptom, ponovo ga vratiti u ustaljene rutine i obrasce celokupnog porodičnog sistema i očekivati da će taj pojedinac sada nesmetano funkcionisati na nov način. Kako bismo imali jedan trajniji i kvalitetniji efekat smatramo da je neophodno uključiti i druge članove sistema, naročito roditeljski par. Tako naš tim kombinuje rad sa roditeljima i pružanje podrške u izazovnoj i ne tako jednostavnoj ulozi roditeljstva na način na koji se roditelji opredele bilo da je to individualni pristup ili grupno edukativni u koji su uključeni i drugi roditelji sa sličnim izazovima.

 

podrska deci i porodici prica o vili

Rad sa decom

Kada je u pitanju rad sa decom, kombinujemo različite psihoterapijske modalitete sa mogućnošću individualnog ili grupnog rada u zavisnosti od potreba pojedinca (Dečiju psihodramu, Play terapiju - Test sveta, Winikotove škrabalice…). Sve metode koje koristimo su igrovnog tipa pa je samo prihvatanje od strane dece a potom i čitav proces olakšan jer se koristi upravo najrazumljiviji i najprihvatljiviji jezik za dete – IGRA. Deca se kroz ovaj vid rada oslobađaju napetosti, stiču samopouzdanje i samopoštovanje, uče se kooperativnosti sa vršnjacima, isprobavaju uloge i stiču nova iskustva, menjaju negativne obrasce ponašanja i još mnogo toga.

Uvereni smo da je svako od nas u nekom momentu poželeo da mu se desi neka čarolija koja će pogurati stvari u pozitivnom smeru. Čvrsto verujemo da čarolija postoji u svakom čoveku, a mi smo tu da je pronađemo!

Booking.com