Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Kog datuma je Uskrs ove godine? Uskrs je najstariji hrišćanski praznik. Uvek se praznuje nedeljom. Kao i svi pokretni praznici, bez obzira što ne menja dan, menja datum kada se slavi. Datum se ...
Opširnije: Datum Uskrsa
That's All