Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Prva šetnja Jedna od najčešćih dilema i rasprava među starijim i mlađim generacijama je kada je vreme da beba prvi put ide u šetnju. Nekada je i kod nas bio običaj da se beba ne izvodi 40 ...
Load More