Name $ScriptID$ Home Page zZblDStL7dLK5wAtgeHrlPUITBORXLhIXD2LdB.4opr.I7

Kako i kada bebi dati bundevu?    U bebinu ishranu bundeva se uvodi već na samom početku uvođenja čvrste hrane, oko petog-šestog meseca. Na zadovoljstvo mnogih beba bundeva se može ...

Šta je uobročavanje odojčadi?  Uobročavanje odojčadi je tema kojoj se ne posvećuje dovoljno pažnje, iako se zna da je uspešno uobročavanje bebe dobro ne samo zbog nje, nego i zbog cele ...
Opširnije: Uobročavanje bebe

Kada uvesti čvrstu hranu bebi? Možete uvesti čvrstu hranu u bilo koje vreme između navršenih 4 i 6 meseci starosti (mada je preporuka sačekati 6. mesec) ako je vaša beba spremna. Do tada, ...
Load More